สมัครสมาชิก

    ข้อตกลงในการใช้บริการ

  • ห้ามใช้บอท โปร ในการช่วยเล่นต่าง ๆ หากพบเจอแบนทันที
  • หากพบบัค หรือ ความผิดปกติของเซิฟเวอร์กรุณาแจ้งทีมงาน
  • ห้ามใช้บัคในการแสวงหาผลประโยชน์ ไม่ว่าทางใดก็ตาม หรือไม่แจ้งแล้วนำมาก่อกวนในเซิฟเวอร์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หากพบเจอ แบนทันที